Menyokong titah Raja-Raja Melayu, henti berebut kuasa