Menyokong titah Raja-Raja Melayu, henti berebut kuasa

August 12, 2021

Baginda berdua memberi panduan dan nasihat kepada semua pemimpin politik agar mengutamakan perpaduan ummat, menjaga kestabilan sosiopolitik negara, bukan masa berkelahi.