Kami ingin memaklumkan kepada semua pembaca untuk mengikuti kami di laman Facebook kami yang baharu.

Halaman Facebook lama Agenda Daily News telah diambil alih oleh pengodam dan kami tidak lagi mengawal kandungan yang disiarkan di sana.

Usaha mendapatkan semula akaun tersebut daripada pihak Facebook gagal.

Kami berharap pembaca Agenda Daily akan memberikan sokongan dengan mengikuti laman portal, Facebook, dan Twitter kami.