Peranan masyarakat membela nasib kanak-kanak mangsa dera