Menguruskan hutang dan defisit dengan memotong cukai