Perbahasan Ahli Parlimen Putrajaya di Dewan Rakyat 16 Februari 2023

February 16, 2023

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.