Titah Agong: Penjelasan dua pakar Perlembagaan dan undang-undang