Negara berintegriti, berkebajikan asas pentadbiran untuk rakyat