Motif pembangkang curi tumpuan, raih sokongan kemudian rampas kuasa