BN yakin sangat kemenangan di Melaka berulang di Johor, kenapa?