Bekalan vaksin mencukupi sekiranya negara kaya mahu berkongsi