Titah Agong: Penjelasan dua pakar Perlembagaan dan undang-undang

June 21, 2021

[Perbincangan Yang di-Pertuan Agong dengan pemimpin politik, perbincangan khas bersama Raja-Raja Melayu, penubuhan Mageran dan perlantikan Perdana Menteri oleh Majlis Raja-Raja]