Mahkamah tangguh keputusan SIS mohon isytihar enakmen Islam tak sah

October 12, 2021

Sister In Islam memohon kebenaran untuk mendapatkan satu deklarasi bahawa Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah tidak sah.