Peguam Negara bukan jawatan politik

October 31, 2022

Paparan saya pada kali ini adalah untuk menegaskan bahawa jawatan Peguam Negara tidak diniatkan oleh penggubal Perlembagaan sebagai jawatan politik.