Parlimen hibrid wajar atau tidak?

June 28, 2021

Parlimen hibrid adalah satu idea bernas dan sesuai dengan perkembangan sosio-ekonomi, politik dan teknologi semasa yang sedang berlaku kerana Ahli Parlimen mesti memainkan peranan dalam menyelesaikan isu dan persoalan yang sedang dialami negara bagi memastikan pandemik Covid-19 dapat diatasi dan dalam keadaan keselamatan mereka sendiri terjaga.