Pendakwaan terpilih berpunca dari politik persepsi, benci

March 13, 2023

Siri-siri pendakwaan terpilih yang berlaku ketika ini adalah budaya politik tidak bertamadun dan satu kezaliman nyata yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam.