Mempertautkan Bangsa Malaysia melalui dialog

September 4, 2021

Sudah tiba masanya Malaysia menggunakan satu bahasa kerana ia boleh menyatupadukan semua bangsa di negara ini.