Penubuhan CAC kurangkan kesesakan di hospital: KP Kesihatan

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menubuhkan Pusat Penilaian Covid-19 (CAC) sejak Januari lalu bagi mengenal pasti pesakit mana yang boleh menjalani pemantauan kendiri dan mana yang perlu dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan (PRKC) atau hospital.

Pada Januari lalu sebanyak 148 CAC telah memulakan operasi dan sehingga kini ia berkembang kepada 198 CAC di seluruh negara. Setiap CAC mempunyai pasukan yang terdiri daripada Pakar Perubatan Keluarga, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pegawai Perubatan, Penolong Pegawai Perubatan, Jururawat, dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP).

Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah berkata penubuhan CAC secara tidak langsung akan mengurangkan kesesakan di hospital ketika negara sedang menghadapi peningkatan kes Covid-19 yang mendadak.

“KKM telah menubuhkan Pusat Penilaian Covid-19 (Covid-19 Assessment Centre – CAC) yang berfungsi sebagai pusat sehenti untuk penilaian individu yang disahkan positif sebelum ditentukan sama ada sesuai untuk menjalani isolasi dan pemantauan kendiri di rumah atau memerlukan kemasukan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 (PRKC) / hospital.

“Inisiatif ini dilaksanakan bagi mengenalpasti kes-kes Covid-19 yang memerlukan rawatan lanjut dirujuk ke PKRC atau hospital, manakala kes-kes Covid-19 yang stabil dibenarkan menjalani pemantauan kendiri di rumah,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Sehubungan itu katanya, pesakit Covid-19 Kategori 1 atau yang tidak bergejala dan Kategori 2 (bergejala ringan) akan dipantau oleh CAC manakala pihak hospital akan merawat pesakit Kategori 3 dan ke atas.

Dr Noor Hisham berkata, PKRC pula adalah penempatan untuk Pesakit Kategori 1 dan 2 yang tidak layak untuk menjalani isolasi dan pemantauan kendiri di rumah.

Katanya, antara lain penubuhan CAC bertujuan:

  • Mengenalpasti pesakit yang bersesuaian untuk dipantau di rumah atau perlu dimasukkan ke PKRC / hospital;
  • Memantau dan menilai perkembangan pesakit di rumah menggunakan Borang Pemantauan di rumah / MySejahtera; dan
  • Menyelaras rujukan pesakit ke PKRC / hospital jika perlu.

Katanya, kriteria pesakit yang boleh menjalani pemantauan di rumah adalah:

1. Dewasa:

  • Berumur < 60 tahun Kategori 1 dan 2 (gejala ringan). Bagi yang berumur ≥ 60 tahun, perlu dimasukkan ke PKRC / hospital.

2. Kanak-kanak:

Kategori 1: Semua kanak-kanak yang tiada co-morbidity dan mempunyai penjaga yang sesuai; dan
Kategori 2: Hanya kanak-kanak berusia 2 tahun atau lebih yang tiada co-morbidity dan mempunyai penjaga yang sesuai.

3. Keadaan di rumah yang sesuai:

  • Mempunyai kemudahan telefon;
  • Pesakit patuh pada SOP (tinggal di bilik berasingan dari penghuni lain, sebaik-baiknya mempunyai tandas di bilik tersebut);
  • Tiada penghuni yang berisiko tinggi; dan
  • Pesakit mempunyai penjaga yang sesuai di rumah tersebut.

Dr Noor Hisham juga berkata sejak peningkatan kes Covid-19 yang mendadak pada April lalu, beban tugas anggota CAC juga bertambah.

“Terdapat peningkatan 150% daripada jumlah kedatangan pesakit ke CAC, iaitu dari 4,000 sehari ke 10,000 sehari pada 5 Jun 2021. Begitu juga dengan jumlah kes aktif dalam pemantauan CAC yang meningkat 108% dari 5,300 sehari ke 11,000 sehari.

“Selain itu, terdapat peningkatan jumlah kes yang memerlukan rujukan ke hospital (step up care) bagi tempoh dari 23 Mei hingga 5 Jun 2021 iaitu dari 9 kes kepada 35 kes,” katanya.

BERITA BERKAIT
POPULAR