Bank Islam tambah kemudahan pembiayaan kepada siswa, belia

Bank Islam Malaysia Bhd memperluaskan kemudahan pembiayaan mikro BangKIT dalam segmen kepada usahawan siswa dan belia bagi menggalakkan golongan muda menceburi bidang keusahawanan selain menyokong kelangsungan dan perkembangan perniagaan sedia ada.

Usaha berkenaan membabitkan pemeteraian perjanjian usahasama strategik antara Bank Islam dan dua rakan pelaksana baharu iaitu Universiti Malaysia Kelantan dan Majlis Belia Malaysia baru-baru ini.

Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam, Mohd Muazzam Mohamed berkata, kemudahan itu dapat menyediakan sokongan dana yang diperlukan dalam membantu perniagaan, selain memperkasakan pengetahuan dan kemahiran usahawan siswa dan belia agar dapat berdaya tahan, inovatif dan bersaing dalam persekitaran perniagaan yang mencabar.

Beliau berkata, Bank Islam berharap usaha itu dapat memberi motivasi dan memperkukuh ekonomi kehidupan usahawan siswa dan belia, sekali gus menyumbang kepada peningkatan pembabtan golongan muda dalam bidang keusahawanan dan perniagaan.

“Kami turut bersedia untuk bekerjasama dengan lebih banyak universiti awam dan swasta bagi usaha ini,” katanya dalam kenyataan Ahad.

Menurut Bank Islam kemudahan pembiayaan mikro BangKIT, dilancarkan pada 25 November tahun lalu, memanfaatkan sumbangan atau sedekah yang diterima daripada masyarakat umum atau organisasi melalui Dana Kekal menerusi platform pendanaan awam Bank Islam, Sadaqa House, bagi membantu usahawan mikro yang layak.

Penerima kemudahan pembiayaan akan turut diberi latihan dan bimbingan perniagaan secara praktikal yang dijalankan oleh rakan pelaksana bagi memastikan pertumbuhan dan kemampanan perniagaan yang diusahakan.

Menerusi sinergi berimpak tinggi dengan rakan pelaksana lain, BangKIT juga membimbing usahawan mikro yang sebelum ini tidak mendapat perkhidmatan perbankan untuk menjadi kumpulan pelanggan yang layak mendapat perkhidmatan perbankan.

Pembiayaan Mikro BangKIT ditawarkan di bawah kontrak Qard (pinjaman tanpa faedah), serendah RM500 dan sehingga RM3,000 bagi perniagaan baharu, dan RM3,000 hingga RM20,000 bagi tujuan pengembangan perniagaan dengan tempoh bayaran balik di antara enam bulan dan tiga tahun.

BERITA BERKAIT
POPULAR